Veoma snažan protok vazduha za čišćenje lišća, trave i prahovitog snega.

  • Za uklanjanje lišća, trave i sečene žive ograde
  • Za čišćenje većih površina
  • Duvanje prahovitog snega